Home

nart is

Nart Wielaard werkt op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver. In vorige levens was hij registeraccountant, wereldreiziger en journalist. Zijn kennis ligt vooral op het gebied van thema's als big data, sustainability, ondernemerschap en nieuwe media. Nart is dol op vraagtekens en heeft een hekel aan uitroeptekens. In overdrachtelijke zin dan natuurlijk. 

Naast een veelheid aan projecten voor opdrachtgevers uit bedrijfsleven en schreef samen met hoogleraar Sander Klous het boek Wij Zijn Big Data. Er zitten twee andere boeken in de pijplijn maar die pijplijn kon wel eens lang zijn.

Nart vindt het leuk als u belt voor een kennismaking.

    

Stop marketing, start mattering

Stop Marketing To Consumers, Start Mattering To People. Oftewel: stop met meer geld uitgeven aan je merk, maar ontwikkel vooral proposities die ertoe doen voor je klanten.

De dataficatie van de hele samenleving biedt geweldige mogelijkheden voor products that matter. Bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche. Mooi voorbeeld: de innovatieve verzekeraar Lemonade. In een podcast stelde CEO Daniel Schreiber vast dat ‘zijn’ bots op basis van kunstmatige intelligentie het niet alleen beter dan mensen doen op het vlak van betrouwbaarheid en efficiency, maar ook in de omgang met klanten – ten aanzien van personality and delight. Dat lukt alleen doordat de bots worden gevoed met een rijkdom aan data: daardoor kunnen ze met een minimale set aan vragen al tot bevredigende antwoorden komen. Een derde van alle claims die worden ingediend wordt nog tijdens het indienen volautomatisch betaald, op basis van bijvoorbeeld een foto van een proces verbaal of een video van de schade. Pijnloos en snel. That matters to customers.

Met CCS schreef ik een paper over hoe verzekeraars de verwachtingen van klanten beter kunnen invullen. Of overtreffen. Lees het hier.