Home

nart is

Nart Wielaard werkt op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver. In vorige levens was hij registeraccountant, wereldreiziger en journalist. Zijn kennis ligt vooral op het gebied van thema's als big data, sustainability, ondernemerschap en nieuwe media. Nart is dol op vraagtekens en heeft een hekel aan uitroeptekens. In overdrachtelijke zin dan natuurlijk. 

Naast een veelheid aan projecten voor opdrachtgevers uit bedrijfsleven en schreef samen met hoogleraar Sander Klous het boek Wij Zijn Big Data. Er zitten twee andere boeken in de pijplijn maar die pijplijn kon wel eens lang zijn.

Nart vindt het leuk als u belt voor een kennismaking.

    

Joppiesaus en privacy

Ik droomde er al jaren van een verhaal te schrijven waarin de woorden joppiesaus, kunstmest, Anders Breivik, cola en bommen werden gebruikt. Dat is me nu eindelijk gelukt. En al zeg ik het zelf, het is een behoorlijk samenhangend verhaal geworden met een vernieuwende visie over hoe we in de nieuwe informatiesamenleving moeten omgaan met privacy. Lees het achter de betaalmuur van NRC.