Home

nart is

Nart Wielaard werkt op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver. In vorige levens was hij registeraccountant, wereldreiziger en journalist. Zijn kennis ligt vooral op het gebied van thema's als big data, sustainability, ondernemerschap en nieuwe media. Nart is dol op vraagtekens en heeft een hekel aan uitroeptekens. In overdrachtelijke zin dan natuurlijk. 

Naast een veelheid aan projecten voor opdrachtgevers uit bedrijfsleven en schreef samen met hoogleraar Sander Klous het boek Wij Zijn Big Data. Er zitten twee andere boeken in de pijplijn maar die pijplijn kon wel eens lang zijn.

Nart vindt het leuk als u belt voor een kennismaking.

    

Eeuwige roem in het verschiet

En toen stond Wij Zijn Big Data opeens op de shortlist van het Managementboek van het jaar 2015. Ik dacht onwillekeurig terug aan de talloze sessies die ik met co-auteur Sander Klous had die perfect complementair bleek te zijn aan mij. Aan hoe ik door het huis stuiterde als we naar mijn bescheiden mening weer eens een briljante analyse hadden geformuleerd op hoe het verder moest met de wereld in het algemeen en Big Data in het bijzonder. Ik denk aan hoe mijn 'gewone' werk regelmatig ernstig in het gedrang kwam wegens tijdnood en daarmee soms ook de hoeveelheid nachtrust onder het minimum kwam. Aan hoe Sandra Wouters, de kritische redacteur van uitgever Business Contact het nodig vond op het laatst een flinke structuurwijziging voor te stellen. Terecht overigens. En aan hoe ik hier twee dagen voor de finale deadline te maken kreeg met angstzweet als gevolg van een tekstverwerker die geheel willekeurig stukken tekst in het niets deed verdwijnen.  

Dan is die shortlist een geweldige erkenning. 23 april wordt duidelijk of er sprake zal zijn van eeuwige roem. 

Psst. Boek kopen?