Home

nart is

Nart Wielaard werkt op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver. In vorige levens was hij registeraccountant, wereldreiziger en journalist. Zijn kennis ligt vooral op het gebied van thema's als big data, sustainability, ondernemerschap en nieuwe media. Nart is dol op vraagtekens en heeft een hekel aan uitroeptekens. In overdrachtelijke zin dan natuurlijk. 

Naast een veelheid aan projecten voor opdrachtgevers uit bedrijfsleven en schreef samen met hoogleraar Sander Klous het boek Wij Zijn Big Data. Er zitten twee andere boeken in de pijplijn maar die pijplijn kon wel eens lang zijn.

Nart vindt het leuk als u belt voor een kennismaking.

    

Klimaatomkering: het kan

Geulen graven om droogte tegen te gaan in Afrika. Het lijkt te simpel om te kunnen werken, maar is in de praktijk toch al een aantal jaar een bewezen methode. Kunstenaar Peter Westerveld – een Nederlander die is geboren en getogen in Afrika en een echt natuurmens – ‘ontdekte’ jaren geleden al dat een oeroud idee ook nu veel potentieel heeft om de om zich heen grijpende verwoestijning van Afrika tegen te gaan. Het probleem met de regen in Afrika is vooral dat het zeer onregelmatig valt. En als het valt, valt het in dermate grote hoeveelheden dat het met grote snelheid wegspoelt en daarmee juist weer meer woestijn creëert.

Door op hoogtelijnen in het landschap geulen van ongeveer een meter diep te graven wordt het mogelijk gemaakt dat het afstromende  wel de grond binnendringt. Dat levert drinkwater op voor mens en dier en zorgt dat binnen een jaar de vegetatie terugkeert. Sterker nog: boeren kunnen er weer producten gaan  verbouwen. De nieuwe vegetatie stoot waterdamp uit dat op lage hoogte condenseert tot wolken die – net als de vegetatie zelf - het aardoppervlak doen afkoelen, waardoor het klimaat pacificeert en de regenval meer regelmaat zal krijgen. Kortome: het klimaat kan weer normaliseren. Om zoiets massaal van de grond te krijgen is uiteraard de nodige slagkracht nodig. Op dit moment is Naga Foundation bezig om de funding voor elkaar te krijgen – er wordt gepraat met grote partijen –  en men wil later met het nodige marketinggeweld de wereld wakker schudden voor dit initiatief. Onder het motto: just digg it. Met dubbel g, want je moet het gewoon begrijpen.