Home

nart is

Nart Wielaard werkt op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver. In vorige levens was hij registeraccountant, wereldreiziger en journalist. Zijn kennis ligt vooral op het gebied van thema's als big data, sustainability, ondernemerschap en nieuwe media. Nart is dol op vraagtekens en heeft een hekel aan uitroeptekens. In overdrachtelijke zin dan natuurlijk. 

Naast een veelheid aan projecten voor opdrachtgevers uit bedrijfsleven en schreef samen met hoogleraar Sander Klous het boek Wij Zijn Big Data. Er zitten twee andere boeken in de pijplijn maar die pijplijn kon wel eens lang zijn.

Nart vindt het leuk als u belt voor een kennismaking.

    

Een eigen digitale identiteit

Wie de kans zou hebben om het internet opnieuw vanaf de grond op te bouwen, zou dan waarschijnlijk tot iets heel anders komen dan de huidige structuur. Want het is bijvoorbeeld op zijn minst erg onhandig dat u op tientallen plaatsen persoonlijke gegevens achterlaat. In het echte leven doet u dat ook niet en heeft u een identiteit. Wat we eigenlijk nodig hebben is een digitale identiteit, die een einde maakt aan de onoverzichtelijke warboel en ervoor zorg dat iedereen met een overzichtelijk en goed beveiligd programmaatje de baas wordt over de eigen data.

QIY – een onafhankelijk initiatief met wereldwijde ambities – belooft niet minder dan een radicale omkering van de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan op internet. Een fascinerende omkering, zo blijkt glashelder uit het filmpje op de corporate website van het bedrijf. Waar het in essentie op neerkomt is dat u nu nog bestaat bij de gratie van usernames en passwords op tientallen en soms wel honderden verschillende websites. QIY wil partijen overhalen het model om te keren: u krijgt zelf een eigen digitale identiteit waarin u zelf aangeeft hoe en wanneer partijen daar gebruik van mogen maken. Het voordeel voor de gebruiker is evident: het gebruiksgemak groeit doordat u voortaan op een plaats toegang kunt krijgen tot uw (persoonlijke) informatie die nu bij tientallen verschillende partijen is ondergebracht. En die partijen hebben ook een voordeel: ze weten nu zeker dat ze over de juiste data beschikken, want u onderhoudt die data immers zelf! De gebruiker heeft de volledige macht over QIY en de omgeving waarop QIY draait is dan ook helemaal autonoom van de partijen die meedoen.

QIY streeft dan ook niet minder dan een revolutie na. Dat wordt dus een briljante mislukking of the next big thing. Een tussenweg is er eigenlijk niet. Hoorden we laatst Minister Verhagen niet klagen dat hij de volgende potentiële TomTom’s mist en meer echte innovatie wil? Hij wordt op zijn wenken bediend.