Home

nart is

Nart Wielaard werkt op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver. In vorige levens was hij registeraccountant, wereldreiziger en journalist. Zijn kennis ligt vooral op het gebied van thema's als big data, sustainability, ondernemerschap en nieuwe media. Nart is dol op vraagtekens en heeft een hekel aan uitroeptekens. In overdrachtelijke zin dan natuurlijk. 

Naast een veelheid aan projecten voor opdrachtgevers uit bedrijfsleven en schreef samen met hoogleraar Sander Klous het boek Wij Zijn Big Data. Er zitten twee andere boeken in de pijplijn maar die pijplijn kon wel eens lang zijn.

Nart vindt het leuk als u belt voor een kennismaking.

    

Met een knol venkel in de hand

Bedrijfsdata is - net als persoonlijke data - goud waard. Want deze data geeft bijvoorbeeld (voorspellende) inzichten in hoe systeemrisico's zich ontwikkelen, hoe sectoren of regio's er economisch voor staan, waar frauderisico's ontstaan, waar kansen liggen voor sales of marktontwikkeling, hoe we kunnen komen tot circulair gebruik van materialen, of hoe we heel gericht debiteurenrisico's kunnen aanwijzen.

Ik ontwikkelde daar in opdracht van NBA een paper over, waarin we schetsen hoe er een strijd om deze data kan ontstaan tussen onder meer accountants, softwarebedrijven en Big Tech - een hapklare samenvatting is hier te vinden. En ik presenteerde ook een online discussiebijeenkomst erover, waar ik met een knol venkel in de hand stond uit te leggen waarom data eigenlijk belangrijk zijn. Wie wil weten hoe dat zit kan terecht op YouTube, vanaf minuut 6 ongeveer. Intussen verlang ik naar discussies waar mensen echt fysiek elkaar met woorden te lijf gaan. Want tegen een paar camera's praten en via de chatfunctie wat vragen doorkrijgen, het blijft een slap aftreksel.